Jak zbudować drogę na lata?

W trakcie budowania dróg obowiązują pewne standardy techniczne, dzięki którym szlaki komunikacyjne wykonywane są z należytą starannością i jest pewność, że szybko nowe jezdnie się nie popsują i nie będą musiały być naprawiane. Jednym z takich standardów są podkłady drogowe.

Kładzione są one na ubitą nawierzchnię pod asfalt, ponieważ gdyby położyć sam asfalt bezpośrednio na ziemię, po kilku miesiącach taka szosa musiałaby by iść do wymiany, zaś firma budowlana dokonywałaby poprawek zgodnie z warunkami przetargu, czyli prawdopodobnie na swój własny koszt.